Zašto je priča važna

Priče koje djeca slušaju pripadaju raznim područjima: od klasičnih bajki i narodnih pripovijetki do modernih priča, a naš opus ponosi se i mnogim autorskim pričama volontera i ljudi koji prate naš rad.

Priča koristi simboličan jezik čudovišta, heroja, princeza, a njezina poruka moćnija je za dijete od pukih argumenata (Waters, 2004). Moć priče kao lijeka shvaćana je i primjenjivana tijekom cijele ljudske povijesti. U našem radu bavimo se i problemskim pričama. Problemske priče mogu se opisati kao priče koje pomažu vratiti izgubljenu ravnotežu ili osjećaj cjelovitosti. Kad se djeci pričaju takve priče, na vidjelo izlazi potencijal priče da obnovi ravnotežu u određenom ponašanju ili situaciji. Priče sadrže situacije koje dijete prolazi, ali u simboličkom obliku i na taj se način obraćaju unutarnjim potencijalima djeteta – potiču ga na traženje snage u sebi, vjerovanje u uspjeh i težnju ostvarenju cilja. Pričanje priča jedna je od strategija kojom se djeci pomaže da se suoče s problemima s kojima se susreću u svojim životima, proživljavajući različita rješenja kroz junake priča.

Dosadašnja istraživanja potvrdila su pozitivne učinke pripovijedanja i problemskih priča na razvoj djece. Oni su:

  • razvoj komunikacijskih vještina i bogaćenje rječnika
  • učenje emocija i situacija u kojima se one pojavljuju
  • razvoj empatije i prosocijalnog ponašanja
  • pomoć u suočavanju sa strahovima
  • učenje prihvaćanja pravila i društvenih normi
  • razvoj pamćenja, koncentracije i mišljenja
  • učenje strategija rješavanja problema
  • razvoj mašte i kreativnosti.