»Ku-kuc« u SOS Dječjem selu Lekenik

»Ku-kuc« u SOS Dječjem selu Lekenik

Naš proizvod za igru djece i roditelja »Ku-kuc! Priča je unutra« zahvaljujući donacijama krajem prošle godine stigao je na adrese mnogih institucija koje se bave djecom. Tako su, među ostalima, »Ku-kuc« kutije donirane i SOS Dječjim selima Lekenik i Ladimirevci. Donacijom RBA banke i Adera usluge d.o.o. svaka je SOS obitelj dobila svoju »Ku-kuc« kutiju što nam je posebno drago.

Zajedno s psihologinjom Ivanom Zekić koja je voditeljica Stručnog tima za razvoj djece u SOS Dječjem selu Lekenik razgovarali smo o potrebama SOS mama i svih ostalih djelatnika. Na temelju toga osmislili smo ciljanu edukaciju koju smo održali u SOS Dječjem selu Lekenik, a koja se u potpunosti oslanjala na sadržaj kutije »Ku-kuc! Priča je unutra«.

U petak, 2. ožujka 2018. gostovali smo u SOS Dječjem selu Lekenik gdje smo održali edukacije za SOS mame, SOS tete i stručne suradnike na temu različitih komunikacijskih obrazaca koje često koristimo u komunikaciji s djecom, a koja su detaljno razrađena u našoj »Ku-kuc« kutiji. Tako smo razgovarali o etiketiranju, ucjenjivanju i prijetnjama kao čestim i vrlo ubojitim načinima komunikacije koje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji, a da ih često nismo ni svjesni. Osim komunikacije, obrađivali smo temu korištenja lutaka u radu s djecom i razgovarale o tome koje sve potencijale lutka ima kad postane sugovornik djeteta.

Kako je svaka SOS obitelj dobila svoju »Ku-kuc« kutiju za zajedničko korištenje, na edukaciji smo prošli kroz sadržaje i strukturu »Ku-kuc« kutije kako bi svim SOS djelatnicima bila što jasnija u njihovom individualnom korištenju.

Veselimo se tome što će djeca iz SOS Dječjih sela zajedno s onima koji za njih brinu moći koristiti ovaj naš proizvod u radu. Vjerujemo da će im naših sedam šumskih prijatelja biti veselo društvo i da će pomoću lutaka unapređivati vlastitu komunikaciju, rasti i razvijati se u poticajnoj okolini. O kutiji »Ku-kuc! Priča je unutra« možete pročitati OVDJE.

Ostavi odgovor