Sudjelovali smo u programu #dostoJAnstvom_PROTIV_NASILJA

Sudjelovali smo u programu #dostoJAnstvom_PROTIV_NASILJA

Nedavno smo završili s provedbom jednog lijepog programa za učenike sedmih razreda. U partnerstvu s udrugom Svjetski savez mladih – Hrvatska bilo nam je veliko veselje sudjelovati u provedbi preventivnog programa #dostoJAnstvom_PROTIV_NASILJA usmjerenog na prevenciju razine nasilja koji je nastao kao odgovor na problem vršnjačkog nasilja u školama. Program je usmjeren na razvijanje komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih vještina kod djece viših razreda osnovnoškolske dobi iz perspektive razumijevanja pojma ljudskog dostojanstva. Projekt doprinosi povećanju mogućnosti djece i mladih da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života u skladu sa svojim interesima i sposobnostima te promicanju mira i nenasilnog rješavanja sukoba kod djece i mladih.

Program u trajanju od pet mjeseci izvodio se u OŠ Ivana Cankara kroz 15 inovativnih i interaktivnih radionica za učenike 7.a i 7.b razreda. U pripremama i izvedbi radionica sudjelovale su naše Mateja Hrlec i Ilka Zadro koje su svojim znanjem i idejama pomogle učenicima u stjecanju praktičnih znanja o ljudskim vrijednostima i pojmu dostojanstva različitim metodama učenja poput igranja uloga, izvedbe igrokaza, rasprava i oluje ideja.

Kroz različite teme radionica, učenici su najprije upoznali posebnost svake osobe u njenoj jedinstvenosti, upoznavajući ljudsko dostojanstvo kao jedinstvenu vrijednost svake osobe, razgovarali o tome što utječe na način na koji mislimo o sebi i o drugima te kako se ponašamo. Osvijestili su vlastite osobine i sposobnosti koje ih razlikuju od ostalih učenika te kako je svatko poseban u svojim talentima i poslanju koje ima na ovom svijetu.

Naučili su što su to dobre, a što loše navike i bili su potaknuti na promjenu loših navika izgradnjom dobrih. Glumom, pisanjem, crtanjem mogli su izraziti svoju kreativnost te su naučili kako kreativnošću i maštom možemo svijet, školu, zajednicu učiniti ljepšim mjestom za život. Učenici su, također, naučili o raznolikosti emocija te kako izražavati emocije na način na koji se poštuje ljudsko dostojanstvo. Uz to, učili su i o različitim vrstama
komunikacije, važnosti aktivnog slušanja, te su uvježbavali korištenje ja-poruka. Također, osvijestili su karakteristike pravog prijateljstva, odnosno kakve osobine bi oni sami trebali razvijati ako žele biti dobri prijatelji. A kako bi mogli biti dobri prijatelj, uvježbavali su konstruktivan način rješavanja sukoba. Povezano s tim, učenici su mnogo naučili o nasilju putem društvenih mreža i mobitela, koje posljedice pritom takvo nasilje ostavlja te što u tim situacijama poduzeti. I naposljetku, učenici su naučili kako mogu biti junaci, o važnosti donošenja ispravnih odluka te kako izgleda društvo koje brine.

Inovativnost ovog programa sastoji se u poticanju učenika na razvoj pozitivnih osobina pojedinca i na cjelovitu izgradnju karaktera te isticanju značenja istinske vrijednosti osobe. Time se stvara temelj za osobni razvoj pojedinca i za razvoj zdravih međuljudskih odnosa. U skladu s time, u sklopu programa učenici su imali priliku steći i volontersko iskustvo odlaskom u pučku kuhinju Misionarki ljubavi – sestara Majke Terezije, a sam
završetak programa obilježio se izvedbom forum teatra – kazališnom tehnikom koja omogućuje učenicima mijenjanje dijelova scenskih prikaza problema s kojima se suočavaju u svojim životima i zajednici u kojoj žive. Time su učenici dobili uvid u različite uloge, kao što su potlačeni i diskriminirani, te im je pružena mogućnost isprobavanja različitih rješenja u situaciji vršnjačkog nasilja.

Ovaj je edukativni program dio šireg područja rada našeg partnera u provedbi Svjetskog saveza mladih Hrvatska (SSMH), udruge koja promiče važnost i jačanje uloge mladih u demokratskom društvu, s posebnim naglaskom na promoviranju solidarnosti i dostojanstva ljudske osobe kroz kulturu demokratskog dijaloga i društvene angažiranosti.

Ukoliko imate neko pitanje u vezi projekta ili ste zainteresirani da se on održi i u Vašoj školi, potičemo vas da kontaktirate našu partnersku udrugu Svjetski savez mladih Hrvatska na mail croatia@wya.net ili porukom u inbox na Facebook stranicu Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

Ostavi odgovor