02 – Cendranje
objavljeno: 25 svi, 2023

Što je uopće cendranje?

Zašto djeca cendraju, koje potrebe stoje iza tog ponašanja?

Što možete napraviti dok dijete cendra?

Zajedno s Anom i Juranom istražite ovu temu i potražite za sebe nove informacije koje će vam pomoći u razumijevanju ove teme, a onda i u pronalaženju načina kako joj pristupiti.

Ovaj je podcast snimljen u sklopu projekta “Pozitivan start – online psihološka podrška sadašnjim i budućim roditeljima” koji je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu financiranja projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022.