Podcast Articles

09 – Odustajanje

Nastavno na prošlu epizodu u kojoj smo obrađivali temu slobodnih aktivnosti, u ovoj epizodi poslušajte o temi odustajanja kod djece i kako postupati u tim situacijama. Ovaj je podcast snimljen u sklopu projekta “Pozitivan start – online psihološka podrška sadašnjim i...

08 – Slobodne aktivnosti

Jurana i Ana pričaju o temi upisivanja djece u slobodne aktivnosti izvan vrtića i škole. Kada, koliko, s kojom motivacijom... o svemu poslušajte u osmoj epizodi našeg podcasta. Ovaj je podcast snimljen u sklopu projekta “Pozitivan start – online psihološka podrška...

07 – Privrženost

Privrženost kao jedan od glavnih psiholoških koncepata kad govorimo o ranom emocionalnom razvoju djece. Jurana i Katarina bacaju pogled na ovu temu iz dva kuta istodobno najavljujući novu e-knjigu Centra Pričaj mi o ranom emocionalnom razvoju djece. Ovaj je podcast...

06 – Prilagodba na vrtić

U ovoj epizodi Jurana i Ana s vama dijele informacije koje će vam pomoći da sebe i svoje dijete pripremite za polazak u jaslice ili vrtić. Ovaj je podcast snimljen u sklopu projekta “Pozitivan start – online psihološka podrška sadašnjim i budućim roditeljima” koji je...

07 – Privrženost

Privrženost kao jedan od glavnih psiholoških koncepata kad govorimo o ranom emocionalnom razvoju djece. Jurana i...

02 – Cendranje

Što je uopće cendranje? Zašto djeca cendraju, koje potrebe stoje iza tog ponašanja? Što možete napraviti dok dijete...

read more